Damm fa un pas més per integrar la sostenibilitat a tota la seva estructura de negoci i la companyia s’adhereix a Lean & Green, la iniciativa europea per reduir l’impacte dels processos logístics en l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

Això posa de manifest el seu compromís per reduir un 20% les seves emissions de CO2 derivades de la seva logística en un termini màxim de cinc anys.

En aquest sentit, Damm es troba immersa en un pla de transformació de la seva flota de vehicles cap a altres impulsats per gas natural o vehicles elèctrics que generin el mínim impacte ambiental, així com en l’aplicació de nous sistemes d’embalatge sostenible.

“L’aposta de Damm per créixer a el temps que reduïm l’impacte de la nostra activitat és una constant en la companyia. En aquest sentit, la nostra adhesió a la iniciativa Lean & Green suposa redoblar el nostre compromís en l’àmbit de la logística, on ja estem treballant perquè la nostra activitat i la dels nostres col·laboradors sigui tan sostenible com sigui possible “. -Juan Antonio López Abadia, director d’Optimització d’Energia i Medi Ambient de Damm.

L’aposta de Damm per les renovables

A més dels últims avenços de la companyia en l’àmbit de la logística, Damm també ha impulsat una política de millora contínua en el seu acompliment energètic amb l’objectiu que el seu model de producció sigui respectuós amb el medi ambient.

En aquest sentit, l’ús d’electricitat amb certificat de garantia d’origen verd i la millora de l’eficiència en les seves fàbriques han permès a Damm reduir la quantitat de CO2 que emeten les seves plantes de producció i envasat en més de 2.600 tones anuals. Això equival a la plantació de més de 1.000 exemplars de pi blanc cada any.

L’objectiu de Damm (que compta des de 2008 amb un Departament d’Optimització Energètica) és reduir el consum de recursos naturals, revaloritzar subproductes i generar energia d’origen renovable mitjançant la cogeneració, el biogàs o la captació d’energia solar i fotovoltaica.