Acabem 2018 renovant les nostres instal·lacions i ampliant la nostra flota. Hem volgut actualitzar la imatge de la nostra façana amb els nous logos de Damm i automatitzat les portes d’accés a les nostres naus per fer-les molt més pràctiques. D’altra banda hem incorporat un vehicle amb una nova imatge corporativa, decorada amb les marques de vins incorporades aquest últim trimestre. En Disnova estem en constant innovació.